CDCD.RO

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă este o organizație apolitică, autonomă; non-guvernamentală şi non-profit având ca scop principal derularea de activități culturale și artistice, în scopul dezvoltării comunitare și beneficiului grupurilor țintă pentru care prezenta Asociație a fost creată: tinerii din mediul rural și urban, tineri cu oportunități reduse, locuitorii comunităților izolate și a comunităților în căutarea strategiilor de dezvoltare comunitară. CDCD există ca grup informal din 2008 și în ianuarie 2010 a fost înregistrată oficial.

Obiective generale:
1. ajutor umanitar pentru copiii și tinerii orfani, abandonaţi, cu handicap fizic sau psihic;
2. crearea de condiţii umane pentru copiii, tinerii și adulții cu nevoi sociale şi de sănătate;
3. reintegrarea socială, şcolară şi profesională a copiilor și tinerilor lipsiţi de condiţii corespunzătoare de creştere;
4. informare şi consultanţă pentru apărarea drepturilor omului şi protecţie socială;
5. promovarea conceptului de egalizare a şanselor şi participare la viaţa comunităţii;
6. sprijin oferit tinerilor cu nevoi, prin programe educaţionale şi de ocrotire;
7. sprijin acordat comunităților izolate în vederea dezvoltării comunitare.
8. sprijin acordat adulților, prin programe de suport, în vederea reconversiei profesionale
9. desfășurarea de proiecte locale, naționale și internaționale
10. suport pentru activitățile culturale, artistice și creative din comunități.

Obiective specifice:
1. identificarea, evaluarea şi susţinerea copiilor și tinerilor cu nevoi reale din orfelinate, spitale, familii dezorganizate sau cu situaţie materială precară;
2. aplicarea unor programe de educaționale și de support pentru tinerii din mediul rural și urban,
3. consiliere pe probleme de educaţie şi comportament;
4. identificarea, evaluarea şi susţinerea copiilor supradotaţi, fără posibilităţi materiale;
5. realizarea unui parteneriat cu Asociaţii, rețele și organizații de profil, din ţară şi străinătate;
6. desfăşurarea unor activităţi şi servicii generatoare de fonduri necesare bunului mers al Asociaţiei;
7. orice alte activităţi necesare realizării scopului prevăzut în Statut şi în Actul Constitutiv în limitele acestora şi a legalităţii în vigoare.

Comments are closed.

Scroll To Top