CDCD.RO

Hajde, Baxtalo!

În perioada 30 octombrie 2012 – 1 martie 2013, CDCD – Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă implementează proiectul Hajde, Baxtalo!, proiect finanțat prin programul Tineret în Acțiune – Acțiunea 1.2 Inițiative ale Tinerilor.
Proiectul are ca scop promovarea dialogului intercultural și a importanței diversității, pentru tinerii din mediul rural. În cadrul acestui proiect sunt implementate următoarele activități:
– O serie de ateliere de lucru având ca temă promovarea drepturilor minorităților în școlile din mediul rural (primul atelier având loc joi, 1 noiembrie 2012, în Comuna Galiciuica, Județul Dolj).
– Un curs de formare de multiplicatori ai dialogului intercultural – 11-14 decembrie 2012.
– Un atelier de dansuri Romani pentru un grup de 20 de tineri din Comuna Galiciuica, Județul Dolj, atelier în cadrul căruia sunt pregătite dansuri Romani pentru evenimentul Hajde, Baxtalo!, din 23 decembrie 2012.
– Dezbaterea privind drepturile minorităților în Europa, dezbatere planificată pentru 20 ianuarie 2012.
Activitățile integrează tehnici și elemente de educație non-formală, animație socială și animație stradală precum și elemente de educație în domeniul drepturilor omului. Informații privind calendarul activităților, recrutarea participanților pentru cursul de formare de multiplicatori și informații privind evenimentele planificate în cadrul acestui proiect, vor fi disponibile pe site-ul organizației beneficiar CDCD – http://www.cdcd.ro/category/proiecte/1-2hajdebaxtalo/
Adina Marina CălăfăteanuPreședinte – CDCD – Adina@cdcd.ro

(Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top