CDCD.RO

Curs de formare multiplicatori- 3-6 decembrie Craiova

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă – CDCD recrutează 15 participanți cu domiciliul stabil în județul Dolj pentru un curs de formare de multiplicatori în domeniul managementului diversității și promovarea dialogului intercultural. Cursul de formare de multiplicatori se desfășoară în cadrul proiectului Hajde,Baxtalo!, proiect finanțat prin programul Tineret în Acțiune – Acțiunea 1.2 Inițiative ale Tinerilor și implementat în perioada 30 octombrie 2012 – 1 martie 2013.
Metodologia cursului integrează tehnici și elemente de educație non-formală, animație socială și animație stradală, educație intercultural și managementul diversității precum și elemente de educație în domeniul drepturilor omului. La finalul activităților, participanții vor dobândi competențele necesare derulării activităților ce au ca scop promovarea dialogului intercultural și proiectarea și implementarea de ateliere de promovare a managementului diversității.
Pentru aplicații este necesară completarea formularului de aplicație disponibil la http://cdcd.wufoo.com/forms/z7x3p9/ , termenul limită pentru înscriere fiind 18 noiembrie 2012. (rezultatele privind selecția vor fi disponibile pe site-ul CDCD pe 20 noiembrie 2012 http://www.cdcd.ro/category/proiecte/1-2hajdebaxtalo/
CDCD asigură integral:
– Costurile de masă și transport
– Costurile de cazare – dacă este cazul
– Formarea participanților
Pentru informații suplimentare privind procesul de aplicație: Andra Ungureanu – Manager de proiect – andra@cdcd.ro, Adina Marina Călăfăteanu ¬– Reprezentant legal – CDCD – adina@cdcd.ro
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top