CDCD.RO

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă – 2017

Anul 2017 a fost unul încărcat pentru CDCD! Am continuat să implementăm cele două proiecte – parteneriate strategice în domeniul tineretului -Erasmus + – Acțiunea Cheie 2 – Youth Creates Partnerships for the Development of Education for Social Entrepreneurship (2015-3-SI02-KA205-013260) și Youth Workers Academy (2016-1-SI02-KA205-013513) și am început implementarea proiectului “Competence for Inclusion in International Youth Work”, am fost organizația de trimitere pentru 35 de tineri și lucrători de tineret pentru mobilitățile de învățare (vizite de studiu, schimburi de tineri, cursuri de formare), am fost corespondentul național Youth Wiki și proiectele și activitățile noastre au fost prezentate ca modele de bună practică!

Vă mulțumim tuturor pentru sprijin!

Comments are closed.

Scroll To Top