CDCD.RO

Tag Archives: CDCD

Hajde, Baxtalo!

În perioada 30 octombrie 2012 – 1 martie 2013, CDCD – Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă implementează proiectul Hajde, Baxtalo!, proiect finanțat prin programul Tineret în Acțiune – Acțiunea 1.2 Inițiative ale Tinerilor.
Proiectul are ca scop promovarea dialogului intercultural și a importanței diversității, pentru tinerii din mediul rural. În cadrul acestui proiect sunt implementate următoarele activități:
– O serie de ateliere de lucru având ca temă promovarea drepturilor minorităților în școlile din mediul rural (primul atelier având loc joi, 1 noiembrie 2012, în Comuna Galiciuica, Județul Dolj).
– Un curs de formare de multiplicatori ai dialogului intercultural – 11-14 decembrie 2012.
– Un atelier de dansuri Romani pentru un grup de 20 de tineri din Comuna Galiciuica, Județul Dolj, atelier în cadrul căruia sunt pregătite dansuri Romani pentru evenimentul ... Read More

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă este o organizație apolitică, autonomă; non-guvernamentală şi non-profit având ca scop principal derularea de activități culturale și artistice, în scopul dezvoltării comunitare și beneficiului grupurilor țintă pentru care prezenta Asociație a fost creată: tinerii din mediul rural și urban, tineri cu oportunități reduse, locuitorii comunităților izolate și a comunităților în căutarea strategiilor de dezvoltare comunitară. CDCD există ca grup informal din 2008 și în ianuarie 2010 a fost înregistrată oficial.

Obiective generale:
1. ajutor umanitar pentru copiii și tinerii orfani, abandonaţi, cu handicap fizic sau psihic;
2. crearea de condiţii umane pentru copiii, tinerii și adulții cu nevoi sociale şi de sănătate;
3. reintegrarea socială, şcolară şi profesională a copiilor și tinerilor lipsiţi de condiţii corespunzătoare de creştere;
4. informare şi consultanţă pentru apărarea drepturilor omului şi protecţie socială;
5. promovarea conceptului de egalizare a şanselor şi participare la viaţa comunităţii;
6. sprijin oferit tinerilor cu nevoi, prin programe educaţionale şi de ocrotire;
7. sprijin acordat comunităților izolate în vederea dezvoltării comunitare.
8. sprijin acordat adulților, prin programe de suport, în vederea reconversiei profesionale
9. desfășurarea de proiecte locale, naționale și internaționale
10. suport pentru activitățile culturale, artistice și creative din comunități.
Read More »

Scroll To Top